۱۴۰۰-۱۱-۰۲ شمسی 22-01-2022 میلادی ساعت :

 آغاز محاکمه متهم حمله به زن ایرانی در برلین

 

مردی ۵۴ ساله‌ که ده سال پیش در برلین به شریک سابق زندگی خود به طرز مرگبار آسیب رسانده بود، برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر شد. این مرد #ایرانی_عراقی پس از ارتکاب جرم به ترکیه و سپس به ایران گریخته و در ایران زندانی شده بود. او پس از آزادی به هلند رفته بود. این مرد شریک زندگی سابق‌اش را به صندلی بسته و با چاقو مثله کرده بود. او متهم به قتل عمد، تجاوز و ضرب و جرح شدید است.