۱۳۹۹-۰۹-۱۴ شمسی 04-12-2020 میلادی ساعت :

آغاز مذاکرات رسمی اعضای اتحادیه اروپا

پنجشنبه، ۱۹ نوامبر، مذاکرات رسمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر بسته جدید مهاجرتی اروپا آغاز شد. بخشی از صحبت های رئیس کمیسیون اروپا، خانم اورسولا فن درلاین” :
سیستم فعلی دیگر کار نمیکند و پایدار نخواهد بود. پیمان جدید ما در زمینه مهاجرت و پناهندگی شروعی تازه را ارائه می دهد.

ولین مسئله مهمی که ما بر آن تمرکز کرده ایم مدیریت قوی، کارآمدتر، سریع تر و منصفانه تر از مرزهای خارجی است. بنابراین اولین مورد، شامل غربالگری قبل از ورود و مراحل پناهندگی است، و البته جهت شناخت درخواستهای قابل بازگرداندن. با استفاده از این روش، پرونده های ساده، سریعتر و موثرتر از امروز مدیریت می شوند. در عین حال، برخورد و رفتار مناسب را برای همه تضمین می کند.

دومین عنصر اساسی تقسیم عادلانه مسئولیت از یک سو و همبستگی از طرف دیگر است. همه کشورهای عضو برای تقسیم مسئولیت در صورت نیاز باید به اتحادیه اروپا اعتماد کنند. و هر کشور عضو بدون استثناء باید از دیگر کشورهای عضو تحت فشار، حمایت کند. سیستم جدید مبتنی بر مشارکت و شکل های گوناگون و انعطاف پذیر پشتیبانی است، بنابراین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قادر به انتخاب نحوه مشارکت در این طرح و همچنین چگونگی کمک به و پشتیبانی از دیگر کشورهای عضو می باشند، اما همیشه تضمین می کنند که پشتیبانی مورد نیاز ارائه می شود.

سوم اینکه، مدیریت مهاجرت از کشورهای مادری که مهاجران از آنجا به اروپا می آیند آغاز می شود. مردم به راحتی خانه خود را ترک نمی کنند و آنها چنین سفر خطرناکی را تحمل نمی کنند. اما فقر و فقدان چشم انداز، نیروهای محرک برای خروج از کشور هستند. بنابراین اتحادیه اروپا به دنبال مشارکت با کشورهای سوم در زمینه کار متناسب و همکاری سودمند خواهد بود، این مهم است. این اراده به رفع چالش های مشترک مانند قاچاق انسان کمک می کند و البته به پیشرفت مسیر قانونی نیز کمک خواهد کرد.

ما همچنین به دنبال تقویت سیستم مشترک اتحادیه اروپا جهت بازده بیشتر هستیم تا قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا را موثرتر و معتبرتر کنیم. و در اخر، ما همچنین راههایی را پیشنهاد می دهیم تا از مهاجرت قانونی به اروپا بهره مند شوید. افرادی که به طور قانونی به اروپا می آیند، نیاز به حقوق واضحی دارند و باید احساس خوشامد کنند. به آنها باید تمام فرصتهای لازم برای تحقق بخشیدن به پتانسیل خود در جوامع داده شود.

بنابراین هفته آینده، کمیسیون یک برنامه واقعی جهت ادغام و گنجاندن آن برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ ارائه خواهد داد. راه حلی در مورد مهاجرت که همه را راضی کند، وجود ندارد. ما باید در مورد این موضوع دور هم جمع شویم و ما باید برای پیدا کردن راه حل اختلافات خود را بپذیریم و برطرف کنیم، اما اکنون باید به جلو حرکت کنیم. این طرح جدید نباید دوباره گیر کند و در انبار بیفتد. در واقع مهاجرت برای اروپا همیشه یک واقعیت بوده و همیشه نیز خواهد بود. این جوامع ما را ثروتمند خواهد کرد، استعدادهای جدیدی را در کشورهای ما به ارمغان می آورد، البته اگر به خوبی مدیریت شود، اما اگر اینگونه نباشد، و همانطور که از تجارب گذشته میدانیم، این قضیه پتانسیل به جدایی و دودستگی کشاندن ما را خواهد شد. بنابراین با توجه به فوریت موقعیت های محلی در چندین کشور عضو، جنگ بر سر مسائل گذشته هیچ فایده ای ندارد. ما اکنون به یک راه حل پایدار نیاز داریم منبع iranian refugees council