۱۴۰۱-۰۲-۲۴ شمسی 14-05-2022 میلادی ساعت :

آلمان بیش از ۷۰۰ هزار پناهجو از اوکراین را پذیرفته است

داده‌های وزارت کشور آلمان نشان می‌دهد از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه در ۲۴ فوریه، بیش از ۷۰۰ هزار پناهجو از اوکراین وارد این کشور شده‌اند.

مطابق این آمار، اداره اتباع خارجی آلمان تا به حال تعداد ۷۲۷ هزار و ۲۰۵ پناهنده را ثبت کرده است که ۹۳ درصد از آنان تابعیت اوکراینی داشته‌اند.

به گفته مقامات آلمانی حدود ۴۰ درصد از پناهندگان اوکراینی زیر سن قانونی هستند و زنان ۸۱ درصد مجموع پناهندگان بزرگسال ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند.