۱۴۰۱-۰۷-۰۴ شمسی 26-09-2022 میلادی ساعت :

آلمان سالانه به چهارصد هزار کارگر نیاز دارد.

 

آلمان برای جبران تغییرات جمعیتی سالانه به چهارصد هزار کارگر نیاز دارد. به همین دلیل وزیر کار فدرال روبرتوس هیل می‌خواهد مهاجرت را با سیستم امتیاز دهی آسان تر کند.