۱۴۰۲-۰۷-۱۰ شمسی 02-10-2023 میلادی ساعت :

آمریکا: برخی پناهجویان افغان رفتار شایسته‌ای ندارند

 

 

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید برخی پناهجویان افغان که در جریان عملیات خروج به این کشور منتقل شده‌اند، رفتارهای شایسته‌ای ندارند.

وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از سازمان‌های اسکان در این کشور می‌گوید رفتار برخی افغان‌هایی که در جریان خروج نظامیان آمریکایی به این کشور منتقل شده‌اند، ناشایست توصیف کرده‌اند.
بازرس وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که هنوز منتشر نشده اما بخش‌هایی از آن عمومی شده است، می‌گوید اسکان ۷۲ هزار افغان تخلیه شده بزرگ‌ترین چالش برای سازمان‌های اسکان پناهندگان در آمریکا بوده است.

فاکس نیوز که به اطلاعاتی از این گزارش دست یافته است می‌گوید این سازمان‌ها از انتظارات بالا و رفتار نامناسب برخی پناهندگان افغان شکایت کرده‌اند. در این گزارش آمده است که ناآشنایی پناهندگان با فرهنگ و ارزش‌های آمریکا سبب شد که از برخی از این پناهندگان، رفتارهای نژادپرستانه و جنسیت‌زده سر بزند.

برخی از این سازمان‌ها گزارش دادند که تعدادی از افغان‌های تخلیه شده حاضر نبودند که با کارمندان زن یا اعضای گروه‌های اقلیت همکاری کنند.
تعدادی از مسئولان این سازمان ها گفتند پناهندگانی که از وضعیت خود در کمپ‌های آمریکا ناراضی بودند، کارمندان این سازمان‌ها را آزار و اذیت زبانی کردند.

در گزارش آمده است: «بسیاری از افغان‌های تخلیه شده توقعات خیلی بالا داشتند و با وظایف کارمندان سازمان‌های اسکان پناهندگان به درستی آشنا نبودند. آنها به علت کمبود خدمات و سرپناه خیلی خسته و عصبانی بودند».

۹ سازمان غیرانتفاعی اسکان پناهندگان به حکومت آمریکا در قسمت جابه‌جایی پناهندگان افغان کمک کردند. تعدادی از افغان‌ها متقابلاً از خدمات پایین و عدم همکاری مناسب بعضی از این سازمان‌های آمریکایی شکایت دارند.

با این حال، این سازمان‌های اسکان از افغان‌های تخلیه‌شده به علت داشتن انتظارات غیرواقعی انتقاد کردند. آنها به بازرس وزارت خارجه آمریکا گفتند که برخی از آنان که قبلاً در افغانستان مشاغل و تحصیلات بالا داشتند، اغلب باور داشتند که در مشاغل مناسب و در حوزه کاری‌شان گماشته خواهند شد.

این سازمان‌ها به حکومت آمریکا پیشنهاد داده‌اند که باید به پناهندگان، آموزش‌های فرهنگی استانداردی داده شود که در آن بر مسائلی مانند اتکا به خود، داشتن انتظارات معقول، توقعات جامعه آمریکا از آنان برای رعایت مسائل جنسیتی، نژادی و جنسی تأکید شود