۱۴۰۲-۰۷-۱۰ شمسی 02-10-2023 میلادی ساعت :

اجازه کار در آلمان

اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله دریافت کرده آید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی که یافت میکنید کار کنید. اما قبل از قبول شدن یا یا داشتن اقامت دولدنگ باید اجازه بگیرید. در بیشتر موارد، شما برای سه ماه اول بعد از ورود خود به المان اجازه کارکردن را نخواهید داشت. بعد از این دوره، شما میتوانید از اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید.
ابتدا باید کار را پیدا کنید و بعد به اداره امور خارجیان مراجعه کنید، یک فرم دریافت میکنید که شخص استخدام کننده باید آن را تکمیل کند. استخدام کننده باید اسم شرکت، مقدار حقوق و ساعات کار را در فرم مشخص نماید و ان را به دوباره به این اداره بفرستید.
اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله (political asylum, refugee protection) دریافت کرده اید، و یا حمایت تکمیلی (subsidiary protection) که معمولا اقامت یک ساله یا دوساله است، دریافت کرده‌اید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی آزادی که بخواهید و شرایطش را داشته باشید کار کنید.
اما اگر اقامت یک ساله ممانعت از اخراج دریافت کرده‌اید، دولدنگ دارید و یا هنوز منتظر جواب هستید، باید برای داشتن اجازه کار از آوسلندربیهورده (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید و اگر انها قبول کنند، میتوانید کار کنید. در غیر آن متاسفانه نمیتوانید
بدون داشتن اقامت قانونی شما نمیتوانید در آلمان کار کنید. اگر شما هنوز منتظر جواب پرونده پناهندگی خود هستید، مدرک اقامت موقت دارید (Aufenthaltsgestattung) یا دولدونگ (Duldung) دارید، نمیتوانبد به راحتی کار کنید. در این سه حالت باید قبل از اینکه شروع به کار کنید، از اوسلندر بیهورده شهر خود درخواست اجازه کار کنید و اگر دریافت کردید، باید موافقت تائید اداره فدرال کار (Bundesagentur für Arbeit) را نیز کسب کنید.

اجازه کار به افراد ذیل داده نمیشود:
اگر کمتر از سه ماه در آلمان زندگی کرده باشید.
اگر هنوز هم در کمپ موقت زندگی میکنید.
اگر از کشورهای ایمن مانند (آلبانی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو، سنگال و غنا) آمده باشید و درخواست پناهندگی که بعد ۳۱ اگست به بامف داده اید، رد شده باشد.
اگر اقامت دولدنگ داشته باشید و برای تائید هویت خود با اداره خارجی ها همکاری نکنید

حق الویت در دریافت اجازه کار چیست؟
تست اولویت برای کار (Vorrangprüfung) به معنی این است که افراد برای اینکه اجازه کار دریافت کنند باید از همه لحاظ بررسی شوند که شرایط آن کار را دارند یا خیر. به همین دلیل در بیشتر ایالت‌ها تا سال ۲۰۱۶ مجوز کار برای افرادی که هنوز پرونده پناهندگی شان جریان داشت، تنها در شرایطی صادر میشد که مقامات از اینکه به بازار کار آلمان صدمه‌ی وارد نشود و ابتدا حق از آلمانی ها بود بعدا از اروپایی ها و در اخر از سایر کشور ها. اگست سال ۲۰۱۹ این مقررات متوقف شده اند و دیگر این الویت بندی وجود ندارد.

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
مارا با دانش حقوقیمان بسنجید
موفقترین مجموعه مشاوره حقوقی پناهجویان