۱۴۰۱-۰۲-۲۷ شمسی 17-05-2022 میلادی ساعت :

استراتژی مسافرتی pkd

 

افزایش امنیت در جابجایی مرزی است.
ابزار بازرسی برای تایید گذرنامه های الکترونیکی اعتبارسنجی و احراز هویت امضای دیجیتال و محتوای تراشه پاسپورت

پاس شباهتی