۱۴۰۱-۰۴-۱۰ شمسی 01-07-2022 میلادی ساعت :

استرداد ۱۰۳ مهاجر غیرقانونی افغان از ترکیه به کشورشان

 

نیروهای امنیتی ترکیه در چارچوب بازرسی‌ها برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در استان‌های مختلف کشور ۱۰۳ تبعه افغان را دستگیر و به افغانستان مسترد کردند.
مهاجران غیرقانونی افغان پس از انتقال به مرکز استرداد اتباع خارجی در استان ایغدیر با یک پرواز چارتر به کشورشان بازگردانده شدند.
بدین ترتیب شمار مهاجران غیرقانونی بازگردانده شده به کشورشان طی ۱۰ روز گذشته به ۱۳۴۰ تن رسید.