۱۴۰۲-۰۳-۰۴ شمسی 25-05-2023 میلادی ساعت :

اصل شخصی سازی کیس خطر

ادارات مهاجرت و پناهندگی و همچنین کمیساریا در بسیاری موارد رد درخواست پناهندگی را چنین توجیه می کنند:

دلایلی که شما برای پناهندگی ارائه کرده اید فردی نیستند؛ بلکه همه اتباع کشور شما و یا عده کثیری با این معضل مواجه اند.

این بدین معنی است که هر شخصی که درخواست پناهندگی می دهد، باید ثابت کند که عاملیت فرار و دفاعیاتش تنها خاص خودش است.