۱۴۰۱-۰۶-۳۰ شمسی 21-09-2022 میلادی ساعت :

با قدرت ادامه بده در کنارت خواهیم بود

 

ویزای ایتالیا
انگلستان
تنظیم کیس و دفاعیات پناهندگی
کسب اولویت در رسیدگی به واسطه قرارگیری در مکانیسم ارجاع ملی