۱۴۰۲-۰۱-۰۳ شمسی 23-03-2023 میلادی ساعت :

برخی پاسخها زیبا نیستند

اینکه تاکید دارم زیبا نیستند این است که الزاما اینطور نیست که این پاسخها اشتباه باشند ولی ممکن است درذهنیت و تصمیم گیری و حتی پرسشهای بعدی و نهایتا نتیجه مصاحبه تاثیر بگذارد

ابتدا ممکن است عده ای عنوان کنند مگر مصاحبه پناهندگی یک دادرسی حقوقی نیست باید یادآور شوم که در این دادرسی ذهنیت و اقناع درونی نقش بسیار زیادی دارد

خیلی خلاصه یک مورد را ذکر میکنم
خانم، شما برای چه از ایران آمدید ؟
(من خودم هیچ مشکلی ندارم و به خاطر کارهای همسرم از ایران خارج شدم )
این نوع پاسخ تاثیر روانی منفی دارد و این حس را بوجود می اورد اگر این خطر واقعا رخ داده بود و از طرف این خانواده لمس شده بود این شخص اینطور پاسخ نمیداد
یک عاملی که پاسخگویی همراه با ترس را بوجود می اورد این است که مثلا در همین مورد خاص خانم احساس میکند اگر دائم تاکید نکند که مشکل برای همسرم رخ داده آفیسر جای سرکیس و زیرکیس را اشتباه کند😆 .دوستان این تصورات را نداشته باشید .مفهوم کلی به صورت زنجیره دفاعیات شما را تشکیل میدهد و در خیلی موارد انتخاب جملات درست نیست مسلما منظور این خانم این بوده که خطر و دستگیری و یا تعقیب و تهدید و …مستقیما برای من ایجاد نشده ولی درست بیان نداشتند

عین متن پروتکل ردی :(متقاضی اعلام کرده است که در کشور خود موردازار و اذیت و تبعیض به دلیل فعالیتهای مذهبی خود قرارداشته اند ولی همسر ایشان در مصاحبه تاریخ…عنوان کردند که هیچ خطری برای ایشان بدلیل فعالیتهای همسرشان وجود نداشته و صرفا برای متقاضی اصلی خطر ایجاد شده است )🔗

مقصود من به هیچ عنوان این نیست که حتما برای خانم هم خطری ایجاد شده باشد .خیر
منظور این است که درک کنید شما یک خانواده هستید و به عنوان یک خانواده صحبت کنید وقتی برای همسر شما خطر ایجاد شده به مانند کسی صحبت نکنید که در مورد غریبه ها حرف میزند .اینکه همسر شما جانش به خطر افتاده باشد ایا تهدید برای ادامه زندگی شما نیست؟ .ایا زندان رفتن و یا شکنجه و یا کشته شدن ایشان باعث نابودی روحی و روانی شما نمیشود؟ .ایا اگر این اتفاقات رخ دهد شیرازه زندگی شما از هم نمیپاشد؟ .وقتی افیسر با این نوع پاسخهای خشک و عاری از حس منطقی و واقعی برخورد میکند کل ماجرا را ممکن است زیر سوال ببرد

این نکات را شاید خیلی از افراد توجهی نکنند ولی استادی داشتیم میگفتند همیشه برای نمره ۲۰خودتان را آماده کنید تا حداقل ۱۵بگیرید اگر برای ۱۰بخوانید قطعا مردود میشوید