۱۴۰۱-۱۱-۱۵ شمسی 04-02-2023 میلادی ساعت :

برنامه EMPP کانادا

شرایط :
✅شما خارج از کانادا و کشور مورد آزار و شکنجه خود هستید
✅پناهجو هستید
✅شما هیچ راه حل پایداری در کشور ثالث ندارید

شما باید واجد شرایط یکی از برنامه های زیر باشید:
(AIP)
(PNP)
(RNIP)

درخواست شما ممکن است به تعویق بیفتد اگر:
اطلاعات تماس شما گم شده یا قدیمی است
درخواست شما ناقص است
مدارکی که ارسال می کنیدنامشخص هستند یا با مشخصات مطابقت ندارند
ترجمه معتبر انگلیسی یا فرانسوی ندارید
هر گونه مشکل جنایی یا امنیتی وجود دارد، یا باید بررسی های پیشینه بیشتری انجام دهند
وضعیت خانواده شما مشخص نیست یا تغییر کرده است و اطلاع نداده اید (این ممکن است شامل طلاق، فرزندخواندگی کامل نشده یا مسائل مربوط به حضانت فرزند باشد که حل نشده است)

ما شمار ا در این مسیر یاری میکنیم