۱۴۰۲-۰۱-۰۳ شمسی 23-03-2023 میلادی ساعت :

بریتانیا

بر اساس قانونی جدید در بریتانیا مهاجرانی که با قایق‌های کوچک وارد خاک این کشور شوند اجازه نخواهند داشت درخواست پناهندگی کنند.

این قانون که به نظر می‌رسد از هفته آینده رسمیت پیدا کند عمدتا مهاجرانی را شامل می‌شود که سوار بر قایق‌های کوچک با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا می‌رسانند.