۱۴۰۲-۰۷-۱۰ شمسی 02-10-2023 میلادی ساعت :

بریتانیا

تنها ۲۱۵ نفر از ۴۵۷۲۸ پناهجویی که سال گذشته با قایق کوچک از کانال مانش عبور کردند از کشور خارج  و دیپورت شدند.

 

و تنها هفت نفر از کسانی که مجرم شناخته شدند توسط وزارت کشور اخراج شدند.

بر اساس آمارهای وزارت کشور در سال ۲۰۲۲ تعداد بی سابقه ای از «تنگه دوور»عبور کردند – ۱۱۰۴ قایق، با میانگین ۴۱ مهاجر در هر کدام از این قایق ها

اما بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از وزارت کشور، از این تعداد زیادی که در سال گذشته وارد شدند، تنها ۲۱۵ نفر انها دیپورت یا اخراج شدند.

این معادل ۰/۴۷ درصد از کل انهاست کمتر از پنج  نفر در هر ۱۰۰۰ شخص.

ناتالی الفیکه، نماینده شهر دوور، گفت که ارقام اخراج و دیپورت پناهندگان آن‌قدر پایین است که دیگر به عنوان عامل بازدارنده برای پناهجویان عمل نمی‌کند.

@panahjoy