۱۴۰۲-۰۷-۰۴ شمسی 26-09-2023 میلادی ساعت :

بریتانیا

از سال آینده تمام ملیتها برای ورود به بریتانیا نیاز به ویزا خواهند داشت به غیر از ملیت ایرلندی