۱۴۰۱-۰۵-۱۶ شمسی 07-08-2022 میلادی ساعت :

بریتانیا

از سال آینده تمام ملیتها برای ورود به بریتانیا نیاز به ویزا خواهند داشت به غیر از ملیت ایرلندی