۱۴۰۱-۰۵-۱۹ شمسی 10-08-2022 میلادی ساعت :

تعداد کل درخواست های اولیه و ادامه دار مربوط به سال ۲۰۲۰ و قبولی و ردی