۱۳۹۹-۱۲-۰۷ شمسی 25-02-2021 میلادی ساعت :

تفاوت توقيف ، ضبط و مصادره اموال چیست؟

توقيف اموال:
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقيف شده پس از برائت خوانده و يا پس از تاديه ديون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اوليه اموال می‌باشد.

ضبط اموال :
عملی حقوقی و دائم است ،
لذااموال مضبوط در يک پرونده مطروحه هميشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غير قابل برگشت” به مالک اوليه اموال می‌باشد.
تمثيلا عملكرد سازمان جمع آوری اموال تمليكی كشور چنين عملی است.

مصادره اموال :
در واقع اين عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی ميگردد كه مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صريح قانون اساسی در اصل ۴۹، كه مبين استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد يا افراد می‌باشد.

نتیجه عملی طرح موضوعات حقوقی در کانال و گروه مشاوره پناهندگی و مهاجرت

حکم دیپورت زن پناهجوی ایرانی به دلیل ترجمه نادرست( پرده بکارت)

نسترن یگانه، یک زن پناهجوی ایرانی است که ۲۵ سال سابقه رسمی مامایی دارد و با دخترش به کانادا آمده و تقاضای پناهندگی کرده اما قاضی دادگاه مهاجرت نظر داده چون او اصطلاح پزشکی hymen را برای «پرده بکارت» بیان نکرده، بنابراین تقاضای او پذیرفته نشده است.
براساس متن صورتجلسه دادگاه پناهندگی، یکی از قضات از نسترن خواسته بود تا اصطلاح دقیق پزشکی برای عملی که انجام داده است را بیان کند. اما مترجم رسمی دادگاه که حرف‌های نسترن را برای دادگاه به انگلیسی ترجمه می‌کرده به جای استفاده از اصطلاح پزشکی hymen برای پرده بکارت، از اصطلاح virginity curtin و virginity tissue استفاده کرده است.
قاضی دادگاه مهاجرت نیز پرونده تقاضای پناهندگی نسترن را به دلیل اینکه اصطلاح hymen را بکار نبرده، دلیل پناهندگی او را معتبر تشخیص نداده و پرونده را به دلیل غیرواقعی و ساختگی بودن رد کرده است.

فارغ از این مسئله که اینچنین کیسها و دفاعیات بسیار ناشیانه و غیر حقوقی هستند و در مطالب بعدی آن را تحلیل میکنم

در این متن در مورد این تاکید دارم که در عنوان کردن موضوع و مطالب خود ،در طول مصاحبه بسیار دقت کنید و کلمات و جملات خود را به درستی انتخاب کنید

تصور اشتباه غالب این است که قرار نیست مانند حقوقدانان صحبت کنیم

بله.دقیقا درست است

شما قرار نیست نشان دهید حقوقدان هستید ولی میتوانید و باید از حق خود به درستی و با استدلال منطقی و عقلی و کاملا حقوقی دفاع کنید.

مطالب شما باید دقیق و حقوقی باشد بدون آنکه ادعای آگاهی از علم حقوق داشته باشید و این در دفاع قدرتمند بسیار موثر است