۱۴۰۰-۰۹-۰۹ شمسی 30-11-2021 میلادی ساعت :

جاده Roxham کبک، پس از لغو ممنوعیت هاي مربوط به بیماری كرونا، به روی پناهجویان باز مي شود

 

پناهجویانی که امیدوارند از نقاط مرزي مانند جاده Roxham کبک عبور کنند، بار دیگر اجازه ورود به کشور را خواهند داشت، تا درخواست پناهندگي خود را ارائه دهند.

دولت فدرال، روز یکشنبه با اشاره به بهبود وضعیت بهداشت عمومی و بازگشایی مرزهای زمینی با ایالات متحده، این ممنوعیت که از اواخر ماه مارس سال گذشته اعمال شده بود، را لغو کرد.

اکنون، افرادی که از گذرگاه های غیررسمی عبور می کنند، بار دیگر اجازه خواهند داشت، برای درخواست پناهندگی به کشور كانادا وارد شوند.