۱۴۰۱-۰۵-۱۶ شمسی 07-08-2022 میلادی ساعت :

خانواده پسر پناهجوی افغان که در فرانسه سرگردان شده‌است

خانواده پسر پناهجوی افغان که در فرانسه سرگردان شده‌است، وزیر کشور #بریتانیا را متهم به «وعده‌های دروغ» کرده است.

خانواده یک پناهجوی یازده ساله افغان که در فرانسه سرگردان مانده است، پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا را به دادن «وعده‌های دروغ» در مورد مسیرهای امن پناهجویان از افغانستان به بریتانیا متهم کرد.

این پسر که عبیدالله نام دارد، زمانی که سال گذشته، طالبان کابل را تصرف کرد، در هنگام تلاش برای سوار شدن به هواپیمای بریتانیا برای تخلیه از کابل از والدین خود جدا شد.