۱۴۰۲-۰۱-۰۳ شمسی 23-03-2023 میلادی ساعت :

دستور ارزی گمرک لغو شد!

 

 

از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.