۱۴۰۲-۰۳-۰۵ شمسی 26-05-2023 میلادی ساعت :

روز جهانی زن گرامی باد

۸ مارس و جلب توجه جامعه جهانی به موضوع زنان

روز_جهانی_زنان، هر ساله ۸ مارس و به منظور بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی و… زنان در سراسر جهان برگزار می‌شود.

در این روز زنان جهان توجهات را به موضوعاتی مانند برابر جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و بسیاری از موارد دیگر جلب می‌کنند.