۱۳۹۹-۱۲-۰۸ شمسی 26-02-2021 میلادی ساعت :

رییس‌جمهور بایدن

رییس‌جمهور بایدن لایحه شهروندی آمریکای ۲۰۲۱ را تقدیم کنگره می‌کند

طرح NO BAN Act که تبعیض بر پایه دین را ممنوع و وضع trumpban توسط روسای جمهور آینده را ممنوع می‌کند، در این لایحه گنجانده شده

تعداد ویزای لاتری از ۵۵ به ۸۰ هزار افزایش می‌یابد

انباشتگی منتظران کارت سبز کاری را برطرف، ویزاهای استفاده نشده را بازیابی، مدت زمان انتظار طولانی را کم و سقف کشوری کارت سبز را حذف می‌کند

ماندن دانش‌آموختگان رشته‌های علوم و مهندسی با مدارک پیشرفته در آمریکا را ساده‌تر می‌کند

https://buildbackbetter.gov/press-releases/fact-sheet-president-biden-sends-immigration-bill-to-congress-as-part-of-his-commitment-to-modernize-our-immigration-system/