۱۴۰۱-۰۴-۱۰ شمسی 01-07-2022 میلادی ساعت :

سه پناهجوی ایرانی در پروازی هستند که امروز عصر از بریتانیا به روآندا می‌رود

سه پناهجوی ایرانی در پروازی هستند که امروز عصر از بریتانیا به روآندا می‌رود. هر سه پناهجو در بازداشتگاه کولنبروک در فرودگاه هیتروی لندن هستند. دو نفر از آنها پنج هفته پیش به بریتانیا رسیدند و نفر سوم سه هفته پیش.

این پرواز که ابتدا قرار بود بیش از سی پناهجو را به کیگالی، پایتخت روآندا ببرد اکنون فقط هشت مسافر دارد چرا که دیگر پناهجویان چالش‌های حقوقی در دادگاه مطرح کرده‌اند.

ساعاتی پیش گزارش شد سه نفر از این هشت نفر هم در آخرین ساعت‌های مانده به پرواز چالشی حقوقی را در دادگاه مطرح کرده‌اند.

دولت بریتانیا پناهجویانی را که می‌گوید «غیرقانونی» وارد این کشور شده‌اند، بر طبق توافقی که با دولت روآندا کرده، به آن کشور می‌فرستد تا در آنجا و بر اساس قوانین روآندا درخواست پناهندگی‌شان از آن کشور بررسی شود.

این تصمیم جنجال‌برانگیز با شکایت نهادهای حقوق بشر و پناهجویان به دادگاه روبرو شد اما دادگاه آن را غیرقانونی ندانست. دو چالش حقوقی به این رای دادگاه دیروز به جایی نرسید.