۱۴۰۱-۱۱-۱۵ شمسی 04-02-2023 میلادی ساعت :

سیستم pkd

سیستم pkdاطمینان حاصل می کند که سند مسافرتی توسط مقامات مربوطه صادر شده است و اطلاعات ثبت شده در سند دستکاری نشده است
همچنین ابزاری برای دسترسی به اطلاعات ضروری منتشر شده توسط سایر کشورها به روشی مقرون به صرفه و همیشه در دسترس است واعتبارسنجی از طریق ICAO PKD، صحت و یکپارچگی داده‌های روی تراشه را تأیید می‌کند

پاس_شباهتی
فتوچنج