۱۴۰۱-۰۵-۱۶ شمسی 07-08-2022 میلادی ساعت :

شش سال پس از سرازیر شدن شمار انبوهی از مهاجران به دانمارک

شش سال پس از سرازیر شدن شمار انبوهی از مهاجران به دانمارک، سازمان آمار دانمارک، از روند ادغام مهاجران غیر اروپایی به بازار کار این کشور خوشبین به نظر می‌رسد.