۱۳۹۹-۱۲-۰۵ شمسی 23-02-2021 میلادی ساعت :

فرانسه

‏نانوای فرانسوی که در حمایت از کاراموز خود دست به اعتصاب غذا زده پس از ۸ روز به بیمارستان منتقل شد.کاراموز هجده ساله او اهل گینه است و فرانسه درخواست پناهندگی او را رد کرده و می خواهد او را اخراج کند. مالک نانوایی که ۵۰ سال دارد گفته مگر از روی نعش من عبور کنید