۱۴۰۱-۱۱-۱۵ شمسی 04-02-2023 میلادی ساعت :

فضای جلسه استماع ادعای پناهندگی (مصاحبه پناهندگی )

 

هیات برگزار کننده معمولا شامل آفیسر بررسی کننده
پناهجو و وکیل وی
مترجم
میباشد که در موارد خاص افراد دیگری نیز حضور خواهند داشت