۱۴۰۲-۰۱-۰۳ شمسی 23-03-2023 میلادی ساعت :

 قوانین سختگیرانه علیه کارگران در ترکیه

 

قبلا هم اعلام کردیم

وزارت کار بنا به درخواست ریاست جمهوری ، تصمیماتی مبنی بر جریمه های مالی و کیفری جدید برای کارفرمایانی که افراد ترک و خارجی را به طور غیرقانونی استخدام می کنند، صادر کرد.

✅جایی که جریمه عمل کارمند ترک ۱۰۰۰۸ لیر ترکیه بوده است در صورتی که کارمند خارجی باشد ۲۶۰۷۴ هزار لیر ترکیه جریمه می شود

✅ در صورتی که کارفرما خارجی باشد و بدون اخذ مجوز کار کار خود را مدیریت کند ۱۲۸۵۴ لیر ترکیه جریمه می شود

✅ کارگر نیز به طور غیرقانونی با جریمه ۶۴۲۱ لیر ترک محکوم می شود.

اتخاذ تصمیم برای اخراج کارگران خارجی که کار آنها به طور غیرقانونی تأیید شده است.