۱۴۰۱-۱۱-۱۵ شمسی 04-02-2023 میلادی ساعت :

موج مهاجرت به امارات به لوله کش و آشپز و کابینت ساز رسید

 

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی:

🔹 مدیران برخی شرکت هایی که کار مهاجرت انجام می‌دهند، شخصا به من اعلام کردند که قبلا هفته ای سی تا چهل درخواست برای مهاجرت داشتند که از سوی افرادی با تخصص های بالا و درس خوانده ارائه می شد اما در شرایط فعلی تعداد این درخواست برای این شرکت‌های معمولی به ۱۸۰ درخواست رسیده است که نشان از افزایش میل به مهاجرت در ایران دارد.

🔹جالب است در میان متقاضیان مهاجرت از لوله کش تا کابینت‌ساز و آشپز و برق کار و آرایشگر و … نیز دیده می شوند،

🔹این یعنی اگر تا دیروز فقط درس خوانده‌ها می خواستند از ایران بروند، امروز صاحبان حرف و افرادی که حرفه‌ای را بلدند نیز متقاضی مهاجرت هستند و این نشانه‌ها باید سیاستگذار را نگران کند.