۱۴۰۰-۱۱-۰۲ شمسی 22-01-2022 میلادی ساعت :

نجات ۹۵ پناهجو از دریا ازمیر ترکیه

 

گارد ساحلی ترکیه در دو عملیات مختلف ۹۵ پناهجو که در آب محصور مانده بودند را نجات دادند.