۱۴۰۱-۰۷-۰۴ شمسی 26-09-2022 میلادی ساعت :

نخست وزیر دانمارک

نخست وزیر دانمارک،برای سیستم سلامت، از استخدام یک هزار پرستار برای سال ۲۰۲۳ خبر داد .