۱۴۰۲-۰۷-۱۰ شمسی 02-10-2023 میلادی ساعت :

نکاتی درباره دفاعیات پناهندگی دگرباشان جنسی (افراد ترنس)

قسمت_دوم

توضیح درباره تبعیضها:
توجه کنید هر رفتار ناخوشایند و یا توهین آمیزی مصداق تبعیض نیست بنابراین تصور نکنید هر اتفاق بدی را بعوان عمل تبعیض آمیز میتوانید عنوان کنید تبعیض به این معنی است که با یک انسان مثلا به خاطر رنگ پوست یا جنسیتیش، طوری دیگر یا بد تر از دیگران رفتار می شود. تبعیض هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین کشورها ممنوع شده است اما به بیانیه کمیساریا در مورد تبعیض توجه کنید که معمولا تبعیض به تنهایی را عامل اصلی درخواست پناهندگی تلقی نمیکنند مگر عناصر اصلی حقوق انسانی را تحت الشعاع قرار دهد اینکه در جامعه نگاه خوبی به ما ندارند بدون ذکر مصادیق و تاثیر ان بر زندگی شما معمولا مورد پذیرش نیست
برای درک مصادیق تبعیض در ذهن خودتان از قاعده کلی ( برخورد یکسان)استفاده کنید تا بتوانید مطالب گوناگونی را به صورت شخصی در زندگی خودتان برای روز مصاحبه اماده کنید اینکه در فلان مکان ایا برخوردی که با یک مرد یا زن میشد را نسبت به من انجام دادند یا خیر ؟
به این، قاعده برخورد یکسان میگویند

توضیح درباره ستیز های اجتماعی:
این مورد درباره پیش داور یها، طرز تفکر منفی یا موضع تهاجمی در برابر شما به کار میروند.یک پژوهش نشان میدهد که ۳۷درصد مردان ترنس و ۵۸ درصد زنان ترنس در چند سال گذشته در آلمان مورد تبعیض قرار گرفتند بنابراین شناخت ستیزهای اجتماعی برای احقاق حق چه در جامعه و چه در مصاحبه پناهندگی بسیار مهم است شخصی از طرف خانواده حمایت شده و از بیان مابقی مشکلات غافل شده و به گونه ای برداشت کرده اند که هیچ مشکلی نداشته اند بنابراین نوع بیان شما درباره موضوعات نیز بینهایت مهم است این را بدانید چیزهای کوچک هم به عنوان ترنس ستیزی اهمیت دارد حتی خطاب قرار دادن با ضمیر اشتباه،معاینه پزشکی تحقیر آمیز برای معافیت از خدمت و..
توجه داشته باشید پروسه تغییر جنسیت در کشورهای پناهنده پذیر هم بدون روال پزشکی و روان درمانی نخواهد بود پس بیان خطرات درباره روند پزشکی طی شده در کشور مبدا را درست بیان کنید خیلی موارد را مشاهده کردم که شخص بیان داشته برای انجام عمل تغییر جنسیت مرا چندماه به نزد روانپزشک فرستادند و همان لحظه آفیسر گفته خوب در کشور ماهم همین قانون وجود دارد حیف است مطالبی را نادانسته بیان کنید که حجم بالای خطرات و تبعیضها در کشور مبدا در طرفه العینی مورد خدشه قرار گیرد

توضیح درباره امکانات تطابق:
دقت کنید شما قطعا در کشور مبدا امکان تطبیق با جامعه را نداشتید که در کشور دیگر پناهنده شدید اشخاصی که پروسه تغییر جنسیت را کامل در کشور مبدا طی کردند به این موضوع بیشتر توجه کنند

توضیح درباره خطر و عاملیت فرار :
تعقیب به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی به عنوان دلیل پناهندگی به رسمیت شناخته شده است بنابراین توجه کنید شما نیز باید در مصاحبه توضیح دهید که چرا از کشورتان گریختید؟باید توضیح دهید چگونه تحت پیگرد از طرف اشخاص و( یا) دستگاه قضایی قرار گرفتید و یا اینکه این تهدید وجود دارد که در صورت بازگشت تحت پیگرد قراربگیرید و این همان عاملیت فرار شما است تبعیضها هرچند در اثبات علت فرار کمک میکند ولی همانگونه که گفتم غالبا به تنهای مثبت مدعای پناهندگی نیست اگر منتهی به بروز خطر مستقیم و بی واسطه به گونه ای که راهی جز فرار نباشد نشود

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
مارا با دانش حقوقیمان بسنجید

(هادی)