۱۴۰۲-۰۷-۱۰ شمسی 02-10-2023 میلادی ساعت :

نکاتی درباره دفاعیات پناهندگی دگرباشان جنسی (افراد ترنس)

قسمت_اول

این را بدانید هیچ بایدی در تعریف خودتان وجود ندارد و این مسئله صراحتا در اسناد و قوانین و حتی راهنماهای موجود ذکر شده است اینکه خودتان را تراجنسی ، ترنس سکسوال، متغیر جنسیت ،ترنسجندر هیچ تفاوتی در ماهیت نخواهد کرد بنابراین به هیچ عنوان تصور نکنید حتما باید لغت خاصی را برای تعریف خود به کار ببرید

توضیح درباره پروسه شناخت خود یا هویت شناسی:
اینکه در چه زمانی و به چه شکلی توانستید هویت خود را کشف کنید بسیار مهم است

توضیح پروسه تغییر:
پروسه تغییر را همانندسازی و تطبیق ویژگی های ظاهری یک فرد با جنسیت واقعی و احساس شده ی او تعر یف می کنیم. اینکه شما حتما وارد این پروسه شده باشید و یا در چه مرحله ای باشید اصلا اهمیت ندارد بنابراین تصور نکنید اینکه هنوز اقدامی نکردید و یا برعکس پروسه تغییر را به اتمام رساندید پس در پروسه پناهندگی به مشکل برمیخورید

توضیح فرآیند گذار :
اینکه شما بعد از تشخیص هویت خود چه اقداماتی را برای تثبیت هویت انجام دادید را فرایند گذار میگویند اینکه فرآیند گذار با موفقیت طی شده و یا خیر در نتیجه مصاحبه شما بسیار تعیین کننده است البته تصور نکنید منظورم این است که اگر عملهای جراحی را انجام داده باشید پس فرایند گذار تکمیل شده و خطری نبوده خیر
منظور این است که در طول این فرآیند چه اتفاقاتی برای شما رخ داده که منتهی به ایجاد خطرات شده است حتی اگر پروسه تغییر جنسیت کامل شده باشد

توضیح درباره عواقب آشکارسازی هویت:
دو نوع آشکارسازی وجود دارد: درونی و بیرونی. وقتی شما آگاه می شویید که جنسیتتان با جنسیتی که در هنگام تولد برایت مشخص شده همخوانی نداردآشکارسازی درونی اتفاق افتاده است این مرحله به هیچ عنوان یک روزه اتفاق نمی افتد
اینکه شما تصمیم میگیرید که این را برای خانواده، دوستان و افراد دیگر توضیح دهید آشکارسازی بیرونی نامیده می شود. بنابراین بدون اشکار سازی هویت چه خودخواسته و چه ناخواسته علت فرار و درخواست پناهندگی کامل نمیشود چون امر درونی به مرحله ظهور علنی نرسیده و اثبات خطر واقعی را با مشکل مواجه میکند به تعریف دیگر دلایل شما در حد شک و حدس و گمان باقی میماند هرچند پرونده های پناهندگی تفاوتهایی دارند و نمیتوان نتیجه گیری عمومی انجام داد

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
مارا با دانش حقوقیمان بسنجید

(هادی)