۱۳۹۹-۱۱-۰۴ شمسی 23-01-2021 میلادی ساعت :

نکته بسیار مهم درباره حضانت فرزند (وکالتی )

#حضانت

اخیرا موارد متعددی مشاهده کردم که بانوانی که به آنها کشور تعلق گرفته است و یا ویزای بشردوستانه آنها مورد پذیرش قرار گرفته است و حضانت فرزندانشان را به صورت وکالتنامه از همسرشان دریافت کردند، این وکالتنامه مورد پذیرش قرار نگرفته است

همچنین موارد متعدد مشاهده شده که بانوان ویزای کشوری را از ترکیه اخذ کردند ولی اداره مهاجرت ترکیه با وجود داشتن وکالتنامه، به فرزند انها اجازه خروج نداده است

در تمامی موارد بالا ایراد در تنظیم وکالتنامه مشاهده شده است

توجه بفرمایید

(اجازه خروج فرزند و همچنین اختیار تعیین محل سکونت چه به صورت موقت و چه دائم در هر کشوری که مادر تشخیص دهد) صراحتا در متن وکالتنامه ذکر شده باشد تا عزیزان دچار مشکل نشوند چون اکثرا فرمهای از پیش تعیین شده مشابه یکدیگر بوده و این صراحت در آنها لحاظ نشده و اصلاح و تنظیم مجدد وکالتنامه باعث صرف وقت و هزینه مضاعف برای عزیزان میشود

چون اجازه پدر برای دریافت پاسپورت و حتی داشتن حق حضانت این حق را ایجاد نمیکند که مادر طفل را برای اقامت دائم از کشور خارج کند و لذا کشورها با آگاهی از قوانین ایران و به استناد قوانین بین المللی مانع پرواز این افراد شده اند

 

دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است