۱۴۰۲-۰۳-۰۵ شمسی 26-05-2023 میلادی ساعت :

وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا

در ۱۸ آپریل ۲۰۲۳ وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا داده ها و اطلاعات خود را در خصوص پرونده های موجود و باقی مانده به روز رسانی نمود.

براساس آخرین اطلاعات، ۲۰۱۷۷۰۰ درخواست اقامت دایم، اقامت موقت و شهروندی در تمام شاخه های مهاجرتی و پرونده های موجود در وزارت مهاجرت تایید شدند. همچنین براساس این آمار،۴۴.۴ درصد درخواستها در این آمار از مدت استاندارد رسیدگی طولانی تر شده است. وزارت مهاجرت تلاش می کند تا ۸۰ درصد درخواست ها را در زمان مقرر آن بررسی نماید، هرچند که برخی پرونده های پیچیده ممکن است نیازمند بررسی های گسترده و جامع تری باشند. در حال حاضر، ۴۶ درصد درخواست های اقامت موقت- از جمله درخواست ویزای ویزیتوری، دانشجویی و کار- و ۵۱ درصد درخواست های اقامت دایم با تاخیر در رسیدگی مواجه هستند. علاوه بر این، ۲۵ درصد درخواست های شهروندی نیز از مدت زمان مقرر شده فراتر رفته و طولانی تر شده اند.