۱۴۰۲-۰۱-۰۳ شمسی 23-03-2023 میلادی ساعت :

ویزای چک

سالها است صادقانه در کنار شما هستیم

✅اخذ ویزا #چک
✅تنظیم دفاعیات و #کیس پناهندگی
✅ ترانسفر #آلمان
✅مشاوره کامل
✅رفع #دوبلین

کانال افتخارات مجموعه:
@panahjoy3

هماهنگی واتساپ:

واتساپ ۱️⃣ :
https://wa.me/64224898250

واتساپ ۲️⃣ :
https://wa.me/447538138312