۱۴۰۱-۰۵-۱۵ شمسی 06-08-2022 میلادی ساعت :

پرونده‌های معوق اکسپرس انتری از دسامبر ۲۴ هزار عدد کاهش یافته است

طبق داده‌های ارائه شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، تعداد پرونده‌های مهاجرت معوقه کلاس اقتصادی کانادا ۲۳۱۱۸۷ عدد بود که در انتظار پردازش قرار داشتند.

تعداد متقاضیان طبقه اقتصادی در فهرست معوق پردازش از پایان اکتبر ۲۴۴۰۰ نفر کاهش یافته است. هرچند این پیشرفت‌ها با افزایش در سایر مسیرهای کلاس اقتصادی کند شد.

در مسیر‌های نامزدی استانی غیر اکسپرس انتری و همچنین برنامه تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم (TR2PR) پیشرفت‌هایی حاصل شده است. تعداد متقاضیان اصلی برنامه نامزد استانی (PNP) در فهرست موجودی اداره مهاجرت ۴۶۸۵ نفر افزایش یافت. برنامه پایه نامزدی استانی در مقایسه با جریان های پیشرفته نامزدی استانی، مبتنی بر کاغذ هستند، به این معنی که پردازش پرونده متقاضیان بیشتر طول می‌کشد، که با اکسپرس اینتری همسو هستند و از این رو معمولاً از زمان ارسال درخواست ها به صورت الکترونیکی، از زمان پردازش سریع‌تری برخوردار هستند.