۱۳۹۹-۱۲-۰۵ شمسی 23-02-2021 میلادی ساعت :

پلیس یونان

این دوربین هایی هستند که جدیدا پلیس یونان با خود خواهد داشت

پس از MAT نوبت به تیمهای DIAS و ACTION پلیس یونان می رسد تا دوربین های داخلی بر روی لباس خود داشته باشند که هر حرکتی را در شیفت خود ثبت کنند.

صبح روز دوشنبه ، نمایندگان شرکت تأمین کننده در GADA گرد هم آمدند و به مدیران ، بلکه همچنین به افراد امنیتی ، قابلیت ها و نحوه عملکرد Hytera را توضیح دادند.
این دوربین در لباس پلیس نصب خواهد شد و می تواند در مرکز عملیات در کاتهاکی تصویر ارائه دهد.

مطالب بایگانی و در محلی ذخیره می شود که فقط یک دادستان به آن دسترسی دارد.

تصاویری از Hytera VRM که تیم های DIAS و ACTION اکنون در اختیار خواهند