۱۴۰۰-۱۱-۰۱ شمسی 21-01-2022 میلادی ساعت :

پناهندگان چگونه به امریکا وارد میشوند ؟

سازمان ملل متحد، سفارتخانه های ایالات متحده، یا سایر نهادهای ارجاع کننده، تصمیمات اولیه را در مورد اعتبار ادعای پناهندگان انجام می دهند. یک مورد تایید شده به USRAP ارسال می شود

مرکز پشتیبانی اسکان مجدد با یک متقاضی مصاحبه می کند و روند بررسی پیشینه را با هماهنگی FBI، DOD، DHS، DEA، DOS، NCTC و اینترپل آغاز می کند.

؛ DHSمصاحبه های حضوری برای بررسی ادعاهای متقاضی انجام می دهد. مصاحبه تأیید می کند که متقاضی پناهندگی تحت تعقیب است و سطح تهدید او را ارزیابی می کند.

داده‌های بیومتریک جمع‌آوری شده و بر اساس پایگاه‌های داده DOD، FBI و DHS بررسی می‌شوند.

مرکز پشتیبانی اسکان مجدد یک کلاس در مورد فرهنگ و آداب و رسوم آمریکایی ارائه می دهد و پزشکان یک بررسی بهداشتی و غربالگری بیماری های واگیر را انجام می دهند.

سازمان بین المللی مهاجرت ترتیب سفر به ایالات متحده را برای پناهندگان می دهد. قبل از ورود به ایالات متحده، DHS پناهنده را برای یک بار دیگر بررسی می کند

پناهنده توسط آژانس های داوطلبانه برای اسکان مجدد در سراسر ایالات متحده دریافت می شود.