۱۴۰۲-۰۳-۰۶ شمسی 27-05-2023 میلادی ساعت :

چرا پرتغال به دنبال پایان دادن به برنامه صدور ویزای طلایی است؟

 

بعد از امریکا و چین، سرمایه گذاران روسی، برزیلی، هندی، پاکستانی، ایرانی و شهروندان سایر کشورها نیز از مزایای ویزای طلایی پرتغال برخوردار شده اند.