۱۴۰۱-۰۲-۲۷ شمسی 17-05-2022 میلادی ساعت :

چگونگی عملکرد (نمای عملیاتی )