۱۴۰۲-۰۳-۰۶ شمسی 27-05-2023 میلادی ساعت :

کمک هزینه و حمایت از پناهندگان  دچار معلولیت  آلمان

بروشور بامف

 

 

همهٔ افراد دارای معلولیت حق برخورداری از حمایت داشته و در آلمان میتوانند درخواست کمک هزینه کنند. این کمکها به طورمعمول شامل کمکهای غیرنقدی و ارایهٔ خدمات است. افراد دچار معلولیت نسبت به دیگران کمک هزینهٔ بیشتری دریافت نمیکنند، اما از حمایتهایی در زندگی روزمره برخوردار میشوند تا حتی الامکان بتوانند مانند سایر افراد گذران زندگی کنند.

نکته :توجه به معلولین به هیچ عنوان به این معنا نیست که بدلیل معلولیت به شما اقامت دهند بلکه در آن مرحله به مانند سایرین به دلایل و مدارک فرار شما رسیدگی میکنند (https://t.me/panahjoy)

مراحل مختلف برای دریافت خدمات حمایتی:

.معلولیت باید توسط پزشک متخصص تشخیص داده شود
در صورت لزوم میتوان از مددیاری قانونی استفاده کرد.
افراد دارای معلولیت یا سرپرست آنهامیتوانند مطابق حقوق افراد دچار معلولیت شدید از ادارهٔ بهزیستی ( Versorgungsamt ) درخواست تشخیص معلولیت کنند
. پس از محرز شدن معلولیت به میزان ۵۰ درصد، میتوان کارت شناسایی معلولیت شدید دریافت کرد
. برای برخورداری از خدمات دیگر نظیر پیوستن به اجتماع، خدمات پرستاری یا تهیهٔ مسکن ویژهٔ معلولین میبایست ازادارات ذیربط درخواست حمایت کرد.
. خدمات توانبخشی شرایط جداگانه دارد

 

تشریح خدمات حمایتی و مراحل آن:

۱️⃣چنانچه فرد بالغ به لحاظ جسمی یا ذهنی قادر به ادارهٔ امور خود نباشد، میتواند فردی را برای مراقبت و انجام امور روزمرهٔ خود استخدام نماید. این فرد مراقبت قانونی از فرد معلول مثلاً در رابطه با دارایی، مراقبتهای بهداشتی و یا دفاع از منافع وی درادارات را به عهده میگیرد

۲️⃣درخواست تشخیص معلولیت را  تنها پس از دریافت اجازهٔ اقامت موقت و قبولی میتوان ارسال کرد

۳️⃣ادارهٔ بهزیستی برای معلولین بالای ۵۰درصد کارت شناسایی ویژهٔ معلولیت شدید صادر میکند. با استفاده از این کارت میتوان بخشی از کاستیهای ناشی از معلولیت را جبران کرد، برای مثال استفاده از وسایل عمومی ( به طور رایگان یابا تخفیف ویژه، کاهش مالیات، تخفیف بلیت سینما، تئاتر، موزه و بسیاری موارد دیگر)

۴️⃣معلولینی که برای انجام امور روزمره نیاز به حمایت دارند میتوانند درخواست دریافت کمک برای امور روزمره نمایند. این کمک برای گروههای سنی مختلف و اشکال مختلف معلولیت فراهم است. افراد دارای معلولیت در منزل خود زندگی میکنند و در مدرسه،اوقات فراغت و یا در محل کار از حمایت مددیار یا همراه برخوردار میشوند. علاوه بر خدمات سرپایی، معلولین میتوانند درخانه یا محل کار نیز از این خدمات بهره مند شوند

۵️⃣فرزندان بین ۳ تا ۱۸ سال و خانواده هایشان از مشاوره و مشایعت، کمک به شرکت در فعالیتهای تفریحی، دوستیابی یاتقویت خود-توانبخشی بهره مند میشوند

۶️⃣بزرگسالانی که معلولیت ذهنی و/ یاجسمی دارند از کمک نیروی آموزشی متخصص برخوردار میشوند

۷️⃣بزرگسالانی که معلولیت ذهنی و/ یاجسمی دارند، در منزل خود زندگی کرده و نیاز به حمایت دارند، برای انجام امور روزمره مثل خرید و یا امور خانه، همیار  دریافت میکنند.

۸️⃣بزرگسالان دارای معلولیت روانی که در منزل خود زندگی کرده و به حمایت نیاز دارند، برای انجام امور روزمره مثل خرید و یا کارهای خانه، همیار دریافت میکنند

۹️⃣کودکان دارای معلولیت زیر ۶ سال، از حمایت ویژه در مهدهای کودک ویژه برخوردار میشوند

۰️⃣۱️⃣رفتن کودکان معلول به مدرسه الزامی است. از این رو، میتوان همراه مدرسه برای کودک درخواست کرد تا از کودک معلول
در مدرسه حمایت کند.

۱️⃣۱️⃣معلولینی که برای بهداشت شخصی، کارهای درمانی و یا تغذیهٔ خود نیاز به کمک دارند، میتوانند درخواست مددیار کنند.، میتوان کمک هزینهٔ پرستاری برای اعضای خانواده درخواست کرد

۲️⃣۱️⃣در صورت نیاز به وسایل کمک توانبخشی میتوان به شرط داشتن نسخهٔ پزشک، از شرکت بیمهٔ درمانی درخواست کمک نمود

۳️⃣۱️⃣پناهندگان دارای معلولیت (به شرط قبولی ) و با درآمد اندک میتوانند مسکن ارزانقیمت  دریافت کنند