۱۴۰۲-۰۷-۱۰ شمسی 02-10-2023 میلادی ساعت :

مطالب و آموزش ها

گردانندگان مکانهای اسکان پناهجویان اجازه چه کارهایی دارند؟

آلمان این قوانین در اکثر کشورها یکسان است   ایا کسی اجازه باز کردن نامه های شما را دارد؟ خیرفقط وقتی که شما اجازه داده باشید اجازه دارند.اگر نامه شما بدون اجازه باز شود این یک عمل مجرمانه است و می توانید نزد پلیس شکایت کنید. آیا گردانندگان هایم مجازند بدون اجازه شما وارد اتاقتان […]
ادامه مطلب

نرخ زاد و ولد در کانادا

  مهاجرت، عامل اصلی رشد جمعیت در سال ۲۰۱۹ بوده است. بنابر داده‌های جدید اداره آمار، کانادا سال گذشته، شاهد نرخ پایین زاد و ولد بوده است. نرخ پایین تولد در کانادا، دلیل اصلی اعلان این کشور برای طرح سطوح مهاجرت ۲۰۲۱- ۲۰۲۳ است که هدف پذیرش مهاجر را بیش از ۴۰۰۰۰۰ متقاضی در سال […]
ادامه مطلب

شرایط ویزای همراه آلمان

  افرادواجد شرایط: ۱-همسر ۲ -پارتنر ثبت شده ۳ -فرزند زیر سن قانونی مجرد ۴ -پدر، مادر یا سرپرست قانونی شخص زیر سن قانونی و مجرد آلمانی شخصی که هدف الحاق خانواده را دارد باید در مهلت قانونی و به صورت صحیح درخواست خود را ارائه دهد. اشتباهی که بسیاری از افراد در دفاعیات خود […]
ادامه مطلب

الحاق خانواده سوئد

اگر شما دارای اقامت دائم و یا پناهنده هستید(قبولی) میتوانید تقاضای پیوست خانواده را ارائه کنید. اگروضعیت پناهندگی شما حفاظت فرعی باشد امکان الحاق خانواده بسیار ناچیز است. زمانی میتوانید برای الحاق اقدام کنید که: اجاره اقامت دائم دریافت کرده اید وضعیت حمایتی بعنوان پناهنده دریافت کرده اید وضعیت حمایتی بعنوان نیازمند حمایت فرعی دریافت […]
ادامه مطلب

الحاق خانواده هلند

اعضای خانواده که می توانند مجوز پناهندگی دریافت کنند: شریک زندگیتان که با شما ازدواج قانونی کرده است و یا یک رابطه دراین قیاس فرزند خردسالتان یا فرزندان خرد سال همسرتان اگربه خانواده شما تعلق داشته باشند این امر در مورد کودکان بیولوژیکی، فرزند خوانده و فرزند کفالتی نیز صدق می کند کودک بالغ شما […]
ادامه مطلب

الحاق خانواده در فرانسه

    زمانی که پناهندگی به شما تعلق گرفت و خانواده شما در خارج از فرانسه بسر میبرد, شما میتوانید بر اساس قوانین در مورد پیوستن به خانواده, بدون هیچ قید و شرطی مبنی بر درآمد و مسکن, آنها را به فرانسه اعزام کنید. افرادی که شامل حالشان می شود: همسر شما مشروط بر اینکه […]
ادامه مطلب

ترس موجه

عاملیت فرار و خطر ایجاد شده برای شخص پناهنده باید مشخص، واضح ، واقعی ، منطقی و در کل موجه باشد شخص ادعا میکند از دست پدرش فرار کرده چون میخواسته او را به قتل برساند و وقتی بررسی میکنند میفهمند پدر ایشان ۸۰ ساله و دارای معلولیت است هرچند این یک مثال برای درک […]
ادامه مطلب

قوانین جدید مربوط به ویزای کاری آلمان سال۲۰۲۱

  آلمان برای نیروی کار دارای مهارت که از کشورهای غیر اتحادیه اروپا باشند، بازار کار را باز می کند. قوانین جدید مربوط به مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصص به آلمان، از اوایل سال ۲۰۲۱ به اجرا در می آید. قانون جدید به افراد حرفه ای واجد شرایط که شهروندان خارج از اتحادیه اروپا […]
ادامه مطلب

رد درخواست پناهندگی در کانادا

درخواست پناهندگی شما در #کانادا رد شده است #قسمت_سوم برای اجازه اقامت موقت درخواست دهید : این افراد فاقد شرایط irpaهستند و میتوانند برای trpدرخواست دهند به این صورت که اجازه دارند به صورت موقت از یک روز تا سه سال در کانادا بمانند و این اجازه میتواند در هر زمان لغو شود باید نشان […]
ادامه مطلب

رد درخواست پناهندگی در کانادا

‍ درخواست پناهندگی شما در #کانادا رد شده است #قسمت_دوم   خواهان درخواست بازنگری قضایی در تصمیم irbشوید اگر IRB تقاضای پناهندگی شما را رد کرده باشد، ممکن است بتوانید از طريق وكيل خود، درخواستی به دادگاه فدرال ارائه داده و خواهان بازنگری در تصمیم IRB شوید.به این رویه، «بازنگری قضایی [Judicial Review)» گفته می […]
ادامه مطلب